Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti

Ušće 10, blok 15, Beograd
Radno vreme: od 10:00 do 18:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku
Cena ulaznice je 300 dinara
Grupne ulaznice su 200 dinara
Za studente, učenike srednjih i osnovnih škola, penzionere ulaznica je 150 dinara
Svake srede ulaz je slobodan.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

Javne nabavke

PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka (javne) nabavke

2019. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu

JAVNA NABAVKA - Kupovina tehničke opreme za potrebe izložbe, JN dobara br: 09/19 - U TOKU

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

JAVNA NABAVKA - Nabavka električne energije, JN usluga br: 08/19 - U TOKU

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

JAVNA NABAVKA - Usluga štampe, oblikovana po partijama, JN- usluga br: 07/19- U TOKU  

Konkursna dokumentacija 

Poziv za dostavljanje ponude 

Izmena konkursne dokumentacije 

Odgovor na pitanja ponuđača

JAVNA NABAVKA - Postavka izložbe – usluga izrade scenografije za izložbu, JN - usluga br. 06/19 - U TOKU 

Konkursna dokumentacija

Poziv na podnošenje ponude

JAVNA NABAVKA - Usluge mobilne telefonije, JNMV - usluga br. 04/19 - U TOKU    

Konkursna dokumentacija

Poziv na podnošenje ponude

Odgovor na pitanje ponuđača 

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA - Nabavka kancelariskog materijala, JNMV - dobara br: 03/19 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija 

Poziv na podnošenje ponude

Odgovor na pitanje ponuđača

Izmena konkursne dokumentacije 

Obaveštenje o odlaganju roka za pondošenje ponuda

Odgovori na pitanja ponuđača 

Izmena konkursne dokumentacije 

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

JAVNA NABAVKA - Najavna kampanja izložbe Marine Abramović ,,Čistač''- oblikovana po partijama - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovori na pitanja 

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1/ odluka o obustavi postupka za Partiju 2

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2

Оbavеštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Nabavka goriva, JNMV - dobara br: 01/19 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

2018. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

JAVNA NABAVKA – Higijensko održavanje objekata Muzeja savremene umetnosti Beograd, JNMV - dobara br. 08/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite, JNMV - usluga br. 07/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude 

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – Računarska oprema, JNMV - dobara br. 06/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela u šest partija PPBO dobara br. 05/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija , JN - dobara br. 01/18 – U TOKU 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA - Usluge mobilne telefonije, JNMV - usluga br. 02/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija 

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Usluge obezbeđenja objekata, JNMV - usluga br. 01/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 01/18 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017. godina

JAVNA NABAVKA - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, PPBO usluga br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2017. godinu, PPBO dobara br. 02/17 – ZAVRŠENA

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odgovor 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Obaveštenje o zaključnnom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

JAVNA NABAVKA- Tehnički pregled izvedenih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JNMV - usluga br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Mobilijar radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, PPBO - dobara br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  

Grafička dokumentacija – šeme

Katalog

Enterijer perspektive

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Izvođenje dodatnih građevinskih, građevinsko-zanatskih, mašinskih i elektro radova na objektu Muzeja savremene umetnosti, PPBO - radova br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - izmenjena

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV - dobara br. 01/17  - ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Izložbeni mobilijar, JN - dobara br. 02/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Grafička dokumentacija

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Mobilijar radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, JN - dobara br. 01/17 - ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Grafička dokumentacija - šeme

Katalog

Enterijer perspektive

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

2016. godina 

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, JNMV - usluga br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Situacija

Osnova prizemlja (zatečeno stanje)

Osnova plafona (prizemlje)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke

NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/16 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2016. godinu, PPBO dobara br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova na adaptaciji, rekonstrukciji i  dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN radova br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Lista svetiljki

Šeme bravarije

Predmeri

Poziv za podnošenje ponude

Invitation to tender

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odgovor zainteresovanom licu - 2

Odgovor zainteresovanom licu - 3

Odgovor zainteresovanom licu - 4 

Odgovor zainteresovanom licu - 5 

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Predmeri - izmena i dopuna

Odgovor zainteresovanom licu - 6 

Odgovor zainteresovanom licu - 7 

Odgovor zainteresovanom licu - 8 

Šeme i detalji

Pokretna oprema suterenskog dela - pozicije od 13-05 do 13-11

Odgovor zainteresovanom licu - 9 

Odgovor zainteresovanom licu - 10

Odgovor zainteresovanom licu - 11

Odgovor zainteresovanom licu - 12   

Odgovor zainteresovanom licu - 13    

Odgovor zainteresovanom licu - 14 

Odgovor zainteresovanom licu - 15 

Odgovor zainteresovanom licu - 16

Odgovor zainteresovanom licu - 17  

Odgovor zainteresovanom licu - 18 

Odgovor zainteresovanom licu - 19 

Odgovor zainteresovanom licu - 20 

Odgovor zainteresovanom licu - 21 

Odgovor zainteresovanom licu - 22

Odgovor zainteresovanom licu - 23

Odgovor zainteresovanom licu - 24

Odgovor zainteresovanom licu - 25

Odgovor zainteresovanom licu - 26     

Odgovor zainteresovanom licu - 27 

Odgovor zainteresovanom licu - 28 

Odgovor zainteresovanom licu - 29

Odgovor zainteresovanom licu - 30

Odgovor zainteresovanom licu - 31  

Odgovor zainteresovanom licu - 32

Odgovor zainteresovanom licu - 33 

Odgovor zainteresovanom licu - 34

Odgovor zainteresovanom licu - 35

Odgovor zainteresovanom licu - 36

Odgovor zainteresovanom licu - 37

Odgovor zainteresovanom licu - 38

Odgovor zainteresovanom licu - 39  

Odgovor zainteresovanom licu - 40

Odgovor zainteresovanom licu - 41

Odgovor zainteresovanom licu - 42

Odgovor zainteresovanom licu - 43 

Izmena i dopuna odgovora zainteresovanom licu - 34

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Partija 1

Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 2

Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 1

2015. godina

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta spoljnog uređenja terena oko objekta MSU, JNMV usluga br. 01/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Gasno ulje, JNMV dobara br. 04/15 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Kancelarijski materijal, JNMV dobara br. 03/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/15 – ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2015. godinu, PPBO dobara br. 01/15 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN usluga br. 01/15 -  ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija