Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti

Ušće 10, blok 15, Beograd
Radno vreme: od 10:00 do 18:00, četvrtkom od 10:00 do 22:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku
Cena ulaznice je 300 dinara
Grupne ulaznice su 200 dinara
Za studente, učenike srednjih i osnovnih škola, penzionere ulaznica je 150 dinara
Svake srede ulaz je slobodan.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

Javne nabavke

PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka (javne) nabavke

2018. godina

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 01/18 – U TOKU 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude 

Odluka o dodeli ugovora

2017. godina

JAVNA NABAVKA - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, PPBO usluga br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2017. godinu, PPBO dobara br. 02/17 – ZAVRŠENA

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odgovor 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Obaveštenje o zaključnnom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

JAVNA NABAVKA- Tehnički pregled izvedenih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JNMV - usluga br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Mobilijar radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, PPBO - dobara br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  

Grafička dokumentacija – šeme

Katalog

Enterijer perspektive

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Izvođenje dodatnih građevinskih, građevinsko-zanatskih, mašinskih i elektro radova na objektu Muzeja savremene umetnosti, PPBO - radova br. 01/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - izmenjena

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV - dobara br. 01/17  - ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Izložbeni mobilijar, JN - dobara br. 02/17 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Grafička dokumentacija

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Mobilijar radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, JN - dobara br. 01/17 - ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Grafička dokumentacija - šeme

Katalog

Enterijer perspektive

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

2016. godina 

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, JNMV - usluga br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Situacija

Osnova prizemlja (zatečeno stanje)

Osnova plafona (prizemlje)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke

NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/16 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2016. godinu, PPBO dobara br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova na adaptaciji, rekonstrukciji i  dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN radova br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Lista svetiljki

Šeme bravarije

Predmeri

Poziv za podnošenje ponude

Invitation to tender

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odgovor zainteresovanom licu - 2

Odgovor zainteresovanom licu - 3

Odgovor zainteresovanom licu - 4 

Odgovor zainteresovanom licu - 5 

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Predmeri - izmena i dopuna

Odgovor zainteresovanom licu - 6 

Odgovor zainteresovanom licu - 7 

Odgovor zainteresovanom licu - 8 

Šeme i detalji

Pokretna oprema suterenskog dela - pozicije od 13-05 do 13-11

Odgovor zainteresovanom licu - 9 

Odgovor zainteresovanom licu - 10

Odgovor zainteresovanom licu - 11

Odgovor zainteresovanom licu - 12   

Odgovor zainteresovanom licu - 13    

Odgovor zainteresovanom licu - 14 

Odgovor zainteresovanom licu - 15 

Odgovor zainteresovanom licu - 16

Odgovor zainteresovanom licu - 17  

Odgovor zainteresovanom licu - 18 

Odgovor zainteresovanom licu - 19 

Odgovor zainteresovanom licu - 20 

Odgovor zainteresovanom licu - 21 

Odgovor zainteresovanom licu - 22

Odgovor zainteresovanom licu - 23

Odgovor zainteresovanom licu - 24

Odgovor zainteresovanom licu - 25

Odgovor zainteresovanom licu - 26     

Odgovor zainteresovanom licu - 27 

Odgovor zainteresovanom licu - 28 

Odgovor zainteresovanom licu - 29

Odgovor zainteresovanom licu - 30

Odgovor zainteresovanom licu - 31  

Odgovor zainteresovanom licu - 32

Odgovor zainteresovanom licu - 33 

Odgovor zainteresovanom licu - 34

Odgovor zainteresovanom licu - 35

Odgovor zainteresovanom licu - 36

Odgovor zainteresovanom licu - 37

Odgovor zainteresovanom licu - 38

Odgovor zainteresovanom licu - 39  

Odgovor zainteresovanom licu - 40

Odgovor zainteresovanom licu - 41

Odgovor zainteresovanom licu - 42

Odgovor zainteresovanom licu - 43 

Izmena i dopuna odgovora zainteresovanom licu - 34

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Partija 1

Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 2

Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 1

2015. godina

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta spoljnog uređenja terena oko objekta MSU, JNMV usluga br. 01/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Gasno ulje, JNMV dobara br. 04/15 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Kancelarijski materijal, JNMV dobara br. 03/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/15 – ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2015. godinu, PPBO dobara br. 01/15 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN usluga br. 01/15 -  ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija 

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Odgovor na pitanje br. 3

Odgovor na pitanje br. 4

Odgovor na pitanje br. 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova na  adaptaciji, rekonstrukciji i  dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN radova br. 01/15 – ZAVRŠENA

Prethodno obaveštenje

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude 

Poziv za podnošenje ponude (eng) 

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Odgovor na pitanje br. 3

Odgovor na pitanje br. 4

Odgovor na pitanje br. 5

Odgovor na pitanje br. 6

Odgovor na pitanje br. 7

Odgovor na pitanje br. 8

Odgovor na pitanje br. 9

Odgovor na pitanje br. 10

Odgovor na pitanje br. 11

Odgovor na pitanje br. 12

Odgovor na pitanje br. 13

Odgovor na pitanje br. 14

Odgovor na pitanje br. 15

Odgovor na pitanje br. 16

Odgovor na pitanje br. 17

Odgovor na pitanje br. 18

Odgovor na pitanje br. 19

Odgovor na pitanje br. 20

Odgovor na pitanje br. 21

Odgovor na pitanje br. 22

Odgovor na pitanje br. 23

Odgovor na pitanje br. 24

Odgovor na pitanje br. 25

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odgovor na pitanje br. 26

Odgovor na pitanje br. 27

Odgovor na pitanje br. 28

Odgovor na pitanje br. 29

Odgovor na pitanje br. 30

Odgovor na pitanje br. 31

Odgovor na pitanje br. 32

Odgovor na pitanje br. 33

Odgovor na pitanje br. 34

Odgovor na pitanje br. 35

Odgovor na pitanje br. 36

Odgovor na pitanje br. 37

Odgovor na pitanje br. 38

Odgovor na pitanje br. 39

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5