Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti

Ušće 10, blok 15, Beograd
Radno vreme: od 10:00 do 18:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku
Cena ulaznice je 300 dinara
Grupne ulaznice su 200 dinara
Za studente, učenike srednjih i osnovnih škola, penzionere ulaznica je 150 dinara
Svake srede ulaz je slobodan.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

Javne nabavke

PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka (javne) nabavke

2019. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu

JAVNA NABAVKA- Nabavka usluge prevođenja

Konkursna dokumetacija
Poziv za dostavljanje ponude

Odgovor na pitanje ponuđača 1
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka

JAVNA NABAVKA-Nabavka fotografske opreme, JNMV 11/19

Konkursna dokumentacija
Poziv za dostavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA-Organizacija putovanja za potrebe Muzeja, JNMV 05/19 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija
Poziv za dostavljanje ponude
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA- Kupovina tehničke opreme za potrebe izložbe, JN dobara br: 09/19 - U TOKU
Konkursna dokumentacija
Poziv za dostavljanje ponude
Konkursna dokumentacija - izmenjena

Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA- Nabavka električne energije, JN usluga br: 08/19- U TOKU

Konkursna dokumentacija
Poziv za dostavljanje ponude
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA- Usluga štampe, oblikovana po partijama, JN- usluga br: 07/19- U TOKU
Konkursna dokumentacija
Poziv za dostavljanje ponude
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanja ponuđača
Odgovor na pitanja ponuđača 2
Odgovor na pitanja ponuđača 3
Izmena konkursne dokumentacije2
Odgovor na pitanja ponuđača 4
Izmena konkursne dokumentacije 3

Obaveštenje o produženju roka za pondošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 

JAVNA NABAVKA - Postavka izložbe – usluga izrade scenografije za izložbu, JN - usluga br. 06/19 - U TOKU
Konkursna dokumentacija
Poziv na podnošenje ponude
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA - Usluge mobilne telefonije, JNMV - usluga br. 04/19- ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv na podnošenje ponude
Odgovor na pitanje ponuđača
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Nabavka kancelarijskog materijala, JNMV - dobara br: 03/19- ZAVRŠENA
Konkursna dokumntacija
Poziv na podnošenje ponude
Odgovor na pitanje ponuđača
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o odlaganju poka za podnošenje ponuda
Odgovori na pitanja ponuđača
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA -Najavna kampanja izložbe Marine Abramović ,,Čistač''- oblikovana po partijama– ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odgovori na pitanja
Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1/ odluka o obustavi postupka za Partiju 2
Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA-Nabavka goriva,JNMB - dobara br: 01/19– ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

JAVNA NABAVKA – Higijensko održavanje objekata Muzeja savremene umetnosti Beograd, JNMV - dobara br. 08/18 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite, JNMV - usluga br. 07/18 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – Računarska oprema, JNMV - dobara br. 06/18 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odgovor 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija , JN - dobara br. 01/18 – U TOKU
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela u šest partija PPBO dobara br. 05/18 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključljnom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Usluge mobilne telefonije, JNMV - usluga br. 02/18 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odgovor 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Usluge obezbeđenja objekata,JNMV - usluga br. 01/18 –ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 01/18 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017. godina

JAVNA NABAVKA - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, PPBO usluga br. 01/17 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2017. godinu, PPBO dobara br. 02/17 – ZAVRŠENA
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Odgovor 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

JAVNA NABAVKA -Tehnički pregled izvedenih radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti,JNMV - usluga br. 01/17- ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA -Kupovina dobara - Mobilijar radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, PPBO - dobara br. 01/17 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Grafička dokumentacija – šeme
Katalog
Enterijer perspektive
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenomugovoru

JAVNA NABAVKA - Izvođenje dodatnih građevinskih, građevinsko-zanatskih, mašinskih i elektro radova na objektu Muzeja savremene umetnosti, PPBO - radova br. 01/17 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija – izmenjena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA -Kupovina dobara - Električna energija,JNMV - dobara br. 01/17- ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA -Kupovina dobara - Izložbeni mobilijar, JN- dobarabr. 02/17- ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Grafička dokumentacija
Odgovor zainteresovanom licu - 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA -Kupovina dobara -Mobilijar radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, JN- dobarabr. 01/17-ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Grafička dokumentacija - šeme
Katalog
Enterijer perspektive
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

2016. godina

JAVNA NABAVKA -Izrada projekta radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti,JNMV - usluga br. 01/16 -ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Situacija
Osnova prizemlja (zatečeno stanje)
Osnova plafona (prizemlje)
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/16– ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odgovor zainteresovanom licu -1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/16– ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2016. godinu, PPBO dobara br. 01/16- ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključneom ugovoru Partija 3

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN radova br. 01/16 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Lista svetiljki
Šeme bravarije
Predmeri
Poziv za podnošenje ponude
Invitation to tender
Odgovor zainteresovanom licu -1
Odgovor zainteresovanom licu -2
Odgovor zainteresovanom licu - 3
Odgovor zainteresovanom licu - 4

Odgovor zainteresovanom licu - 5
Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna
Predmeri - izmena i dopuna
Odgovor zainteresovanom licu - 6
Odgovor zainteresovanom licu - 7
Odgovor zainteresovanom licu - 8
Šeme i detalji
Pokretna oprema suterenskog dela - pozicije od 13-05 do 13-11
Odgovor zainteresovanom licu - 9
Odgovor zainteresovanom licu - 10
Odgovor zainteresovanom licu - 11
Odgovor zainteresovanom licu - 12
Odgovor zainteresovanom licu - 13
Odgovor zainteresovanom licu - 14
Odgovor zainteresovanom licu - 15
Odgovor zainteresovanom licu - 16
Odgovor zainteresovanom licu - 17
Odgovor zainteresovanom licu - 18
Odgovor zainteresovanom licu - 19
Odgovor zainteresovanom licu - 20
Odgovor zainteresovanom licu - 21
Odgovor zainteresovanom licu - 22
Odgovor zainteresovanom licu - 23
Odgovor zainteresovanom licu - 24
Odgovor zainteresovanom licu - 25
Odgovor zainteresovanom licu - 26
Odgovor zainteresovanom licu - 27
Odgovor zainteresovanom licu - 28
Odgovor zainteresovanom licu - 29
Odgovor zainteresovanom licu - 30
Odgovor zainteresovanom licu - 31
Odgovor zainteresovanom licu - 32
Odgovor zainteresovanom licu - 33
Odgovor zainteresovanom licu - 34
Odgovor zainteresovanom licu - 35
Odgovor zainteresovanom licu - 36
Odgovor zainteresovanom licu - 37
Odgovor zainteresovanom licu - 38
Odgovor zainteresovanom licu - 39
Odgovor zainteresovanom licu - 40
Odgovor zainteresovanom licu - 41
Odgovor zainteresovanom licu - 42
Odgovor zainteresovanom licu - 43
Izmene i dopune odgovoru zainteresovanom licu - 34
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Partija 1
Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 2
Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 1

2015. godina

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta spoljnog uređenja terena oko objekta MSU, JNMV usluga br. 01/15 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Gasno ulje, JNMV dobara br. 04/15 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odgovor na pitanje br. 1
Odgovor na pitanje br. 2
Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Kancelarijski materijal, JNMV dobara br. 03/15 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odgovor na pitanje br. 1
Odgovor na pitanje br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/15 – ZAVRŠENA 
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2015. godinu, PPBO dobara br. 01/15 - ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/15 – ZAVRŠENA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude