Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Muzej je zatvoren za publiku

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Salon je zatvoren za publiku

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Zatvoren za publiku

Centar za vizuelnu kulturu


Centar za vizuelnu kulturu i informacije nastao je iz pedagoške službe Muzeja savremene umetnosti 1974 godine. Programi koje je Centar vodio bili su zasnovani na metodologiji permanentnog obrazovanja i društvene usmerenosti umetnosti. Osnovni cilj Centra bilo je obrazovanje putem umetnosti, i njegove aktivnosti obuhvatale su serije javnih seminara i predavanja u Muzeju, ali i saradnju sa školama, fakultetima, fabrikama i društvenim preduzećima s namerom da se obrati najširoj publici. Širenje informacija o programima Muzeja bila je takođe jedna od ključnih uloga Centra. U kasnijim prestrukturiranjima Muzeja i po novoj sistematizaciji radnih mesta, profil organizatora i producenta preuzeli su ove obaveze od kustosa, pa je i Centar preimenovan u Centar za vizuelnu kulturu.

Današnja uloga Centra suštinski je ostala ista, prilagoćena novoj društveno-političkoj situaciji, ali takođe i aktuelnim umetničkim praksama. Osnovna uloga Centra je da podstiče participaciju različitih društvenih grupa u programima Muzeja. Namera vezana za novu strategiju Centra je da se nastavi saradnja, kako na lokalnom tako i na međunarodnom planu, sa obrazovnim institucijama i stručnjacima različitih profila, kao i da se stvori platforma za sve saradnike: otvorena laboratorija u okviru koje mogu da raspravljaju o pitanjima vezanim za savremenu umetnost i njenu društvenu ulogu u odnosu na sistem umetnosti i društveno-politički kontekst kojim je uokvirena.

Centar je orijentisan na istraživanje tema koje bi se predlagale u godišnjim ili višegodišnjim intervalima, a koje bi razradio i profilisao angažovani tim stručnjaka, kao i na obrazovanje putem javnih prezentacija i razgovora koje bi vodili članovi tima i stručnjaci gosti programa. Pre svega, ideja vodilja ove radne metodologije je da se stvori institucionalni okriv za individualnu ili grupnu proizvodnju, u kome bi se istraživački ili umetnički projekti kritički bavili pitanjima predloženim u okviru predložene teme Centra.

Centar za vizuelnu kulturu
Centar za vizuelnu kulturu
Centar za vizuelnu kulturu
Centar za vizuelnu kulturu
Centar za vizuelnu kulturu