Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Muzej je zatvoren za publiku

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Salon je zatvoren za publiku

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Zatvoren za publiku

Dečiji klub


Edukativni program za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (Dečiji klub MSUB) razvijen je sa ciljem da obezbedi aktivnu komunikaciju na polju vizuelne kulture i osnovna znanja iz oblasti istorije i teorije umetnosti (kako nacionalne tako i opšte). Program istražuje mogućnosti razvijanja i produbljivanja sposobnosti doživljavanja, razumevanja i procenjivanja umetičnog dela, ispituje modele rada sa decom koji mogu da se primene u kurikularnoj koncepciji programa i razvija nove modele rada sa školama. Put za učenje zasnovano na obradi informacija i rešavanju problema vodi kroz Stalnu muzejsku postavku i tekuće izložbe čiji tematski repertoar obezbeđuje integrativni i aktivni pristup učenju.

  • Znam šta ste radili ove nedelje je program kreiran sa ciljem da deci omogući direktni kontakt sa umetničkim delima i umetnicima. Program se odvija tokom cele godine a prema muzejskom izlagačkom programu.
  • Radionica 1+1 je program za decu i studente nastavničkih fakulteta. Koncipiran je na principu jedan student + jedno dete. Primenjuje se za vreme zimskog školskog raspusta.
  • Program Idemo u muzej namenjen je organizovanim posetama dece Muzeju


Dečiji klub
Dečiji klub
Dečiji klub
Dečiji klub
Dečiji klub