Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

Radno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Vikendom: 10:00 - 18:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku.

Cena ulaznice: 500 rsd
Studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, penzioneri, korisnici EYCA, City Card i City Pass kartica: 250 rsd

Pravo na besplatan ulaz:
Lica sa invaliditetom, trudnice, predškolska deca, profesori, docenti, asistenti i studenti istorije umetnosti, arhitekture, likovne i priminjene umetnosti, novinari, zaposleni iz srodnih kulturnih ustanova, članovi ICOM-a, AICA, IKT, ULUS-a, ULUPUDS-a i drugih strukovnih udruženja.

Informacije o grupnim posetama i vođenjima možete dobiti od 9 do 18h, na broj telefona 063-862-3129, i na info@msub.org.rs

Popusti se ostvaraju uz pokazivanje legitimacije na blagajni Muzeja.
Ulaz je besplatan svake srede.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00 Utorkom je Salon zatvoren za publiku. Ulaz u Salon je besplatan.

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Utorkom je Legat zatvoren za publiku.
Ulaz u Legat je besplatan.

Stalna postavka dela jugoslovenske umetnosti iz zbirki Muzeja savremene umetnosti


Autor i kustos: Dejan Sretenović

Stalna postavka dela iz zbirki MSUB menja se u periodu između 3 i 5 godina i po pravilu je zasnovana je na autorskim koncepcijama rekonstrukcije istorijskih celina, pokreta, tendencija i individualnih pojava u jugoslovenskom umetničkom prostoru. Poslednja stalna postavka iz 2005. godine obuhvatala je oko 160 dela jugoslovenske umetnosti nastalih u periodu 1900-1981. i bila je struktuirana kao sklop mini-izložbi, raspoređenih u skladu sa prostornim celinama izložbenog prostora.

Struktuiranje postavke putem autonomnih izložbenih celina rukovođeno je dvostrukim razlogom: izložba je medij primarne komunikacije umetničkog dela sa publikom i strategijski model formiranja znanja o umetnosti. Iz tog razloga, svaka mini-izložba istovremeno funkcioniše kao tekst koji konfiguriše i interpretira pojedina poglavlja istorije jugoslovenske umetnosti 20. veka, ali i kao kontekst za komparativno razumevanje intrisičnih značenja i istorijske pozicije svakog pojedinačnog umetničkog dela. Pri tom, redukovan broj eksponata u svim izložbenim segmentima ima za cilj da stavi poseban naglasak na pojedinačna dela koja je istorija umetnosti u najvećem broju već verifikovala kao antologijska dela jugoslovenske moderne umetnosti. Ovako koncipirana, stalna postavka izložena dela podjednako tretira kao reprezentativne semantičke objekte i kao autohtone estetske tvorevine, omogućavajući posetiocima lakoću kretanja kroz svet ideja, tema i stilsko-jezičkih orijentacija jugoslovenskog umetničkog prostora.

Osnovni izložbeni segmenti postavke raspoređeni su na sledeći način: počeci modernog slikarstva (simbolizam, impresionizam, realizam), sezanizam i postkubizam, ekspresionizam (boje i forme), intimizam, pioniri apstraknog slikarstva, istorijske avangarde (konstruktivizam, nadrealizam), socijalno angažovana umetnost, ekspresivna figuracija posle 1945, fantastična umetnost i «tamni modernizam», apstrakni pejsaž, enformel, neokonstruktivizam i protominimalizam, poznomodernistička apstrakna skulptura, beogradska nova figuracija, konceptualna umetnost, video-performans, inostrana grafika (apstrakne tendencije posle 1945, pop-art).

Stalna postavka predstavljena je na II i III nivou izložbenog prostora, dok su prizemlje, IV i V nivo bili namenjeni tekućim izložbama. U terminima između tekućih izložbi, IV i V nivo koristio se za predstavljanje «modularnih», prevashodno tematskih i monografskih izložbi sa delima iz zbirki MSUB koje nastaju kao rezultat istraživačkog rada kustosa sa zbirkama. Takođe, posebne module čine postavke dela iz perioda od 1980. do danas koje zbog ograničenosti izložbenog prostora nije bilo moguće uvrstiti u stalnu postavku. Modularne izložbe omogućile su veću frekventnost izlaganja dela iz zbirki, a takođe su namenjene i prikazivanju u gradovima po unutrašnjosti Srbije.

Stalna postavka dela jugoslovenske umetnosti iz zbirki Muzeja savremene umetnosti
Stalna postavka dela jugoslovenske umetnosti iz zbirki Muzeja savremene umetnosti