Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

Radno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Vikendom: 10:00 - 18:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku.

Cena ulaznice: 500 rsd
Studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, penzioneri, korisnici EYCA, City Card i City Pass kartica: 250 rsd

Pravo na besplatan ulaz:
Lica sa invaliditetom, trudnice, predškolska deca, profesori, docenti, asistenti i studenti istorije umetnosti, arhitekture, likovne i priminjene umetnosti, novinari, zaposleni iz srodnih kulturnih ustanova, članovi ICOM-a, AICA, IKT, ULUS-a, ULUPUDS-a i drugih strukovnih udruženja.

Informacije o grupnim posetama i vođenjima možete dobiti od 9 do 18h, na broj telefona 063-862-3129, i na info@msub.org.rs

Popusti se ostvaraju uz pokazivanje legitimacije na blagajni Muzeja.
Ulaz je besplatan svake srede.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00 Utorkom je Salon zatvoren za publiku. Ulaz u Salon je besplatan.

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Utorkom je Legat zatvoren za publiku.
Ulaz u Legat je besplatan.

Zbirka slikarstva posle 1945. godine


Zbirka sadrži 2.045 dela srpske i jugoslovenske umetnosti. Sastavni deo Zbirke čini kolekcija akvarela, gvaševa i pastela, koja raspolaže sa 321 delom iz pomenutog perioda. Zbirka prati složenu genezu srpskog i jugoslovenskog slikarstva od vremena kratkotrajne prevage dogme socijalističkog realizma (1945-1950) i prvih naznaka pojave kasnog modernizma, sve do aktuelnih tendencija u slikarstvu. Hronološki, zbirka ostvaruje kontinuitet sa Zbirkom slikarstva do 1945. koji je vidljiv kroz dela Jovana Bijelića, Zore Petrović, Marka Čelebonovića i Ivana Tabakovića.

Najviši dometi ekspresivne figuracije pedesetih i šezdesetih zastupljeni su u evokacijma nacionalnog eposa u delima Petra Lubarde (Fantastični predeo, 1951; Guslar, 1952), egzistencijalističkom slikarstvu Gabrijela Stupice (Velika nevesta, 1965) i Marija Pregelja (Fantastična trpeza, 1966), socijalno-kritičkom angažmanu Krste Hegedušića (Mrtve vode, 1956) itd. U domenima fantastične umetnosti i magičnog realizma ističu se radovi Milana Popovića, Dade Đurića, Vladimira Veličkovića, dok neodadaistički objekti, asamblaži i "intergalno slikarstvo" Leonida Šejke čine jedinstven fenomen.

Geneza apstraknog slikarstva posle 1945. odražava veoma složenu situaciju koja ukazuje na oscilacije između različitih formalnih i konceptualnih modela slike. Posebnu i široko zastupljenu tendenciju čini tzv. «slikarstvo apstraknog predela» ili asocijativno slikarstvo čije je polazište u doživljaju ili refleksiji pejsaža koje se kreće u rasponu od ekspresionističkih do post-enformelovskih svojstava slike. Među umetnicima ovog pravca izdvajaju se Miodrag Protić (Imaginarni predeo, 1962), Stojan Ćelić (Nežni ostaci zemlje, 1966), Oton Gliha (Gromače 22-65, 1965), Janez Bernik i dr. U zbirci su posebno zastupljeni i protagonisti apstraknog ekspresionizma kao što su Filo Filipović (Diptih a, b, 1972), Edo Murtić (Bela podloga, 1964) i Petar Omčikus, kao i eksponenti zagrebačkog i beogradskog enformela – Ivo Gatin (Ljubičasta površina, 1950-1960), Eugen Feler (Malampija, 1963), Mića Popović (Osnova, 1963), Vera Božičković-Popović, Branko Protić, Vladislav Todorović, Đuro Seder i dr. Pojava geometrijske apstrakcije uglavnom se vezuje za zagrebačku grupu EXAT 51 koja deluje u duhu neokonstruktivizma gde dolazi do prevazilaženja slike kao dvodimenzionalne plohe i otvaranja ka objektima i ambijentima stvorenim od savremenih industrijskih materijala (Ivan Picelj, Candidus, 1966). Predominaciju konceptualnog nad vizuelnim faktorima, a blisko duhu minimalizma, nalazimo u slikarstvu Julija Knifera (Kompozicija I, 1960-1962) i Josipa Vanište (Bela slika sa srebrnom linijom, 1964).

Kao reakcija na predominaciju apstraknih tendencija, sredinom šezdesetih godina na beogradskoj sceni javljaju se tada aktuelni trendovi pop-arta, nove figuracije i narativne figuracije koji su u zbirci zastupljeni delima Dušana Otaševića (Druže Tito, ljubičice bela, tebe voli omladina cela, 1969). Predraga Neškovića (Elementi rata, 1966), Radomira Reljića (Europa Terra Incognita, 1968), Bojana Bema, Dragoša Kalajića i drugih. Ovo slikarstvo predstavljaće polaznu osonovu za pojavu kasnijih tendencija fotorealizma, hiperrealizma, novog klasicizma i sličnih pojava koje dominiraju tokom sedamdesetih godina (H. Gvardijančič, A. Cvetković, B. Damjanovski i dr.).

Tzv. "nova slika" koja se pojavljuje početkom osamdestih godina vidljiv je u slikama Tugomira Šušnika (Slika 2, 1982), Tahira Lušića (Grid Shadow Fiftees...1986), Andraža Šalamuna, Željka Kipkea, slikama-objektima Milete Prodanovića i Jože Slaka, hladnim "neekspresionističkim" slikama Marije Dragojlović i sl. Slikarstvo poslednje decenije 20. veka zastupljeno je delima Uroša Đurića, Biljane Đurđević i dr.


Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine
Zbirka slikarstva posle 1945. godine